Vacu-BodySpace

Vacu-BodySpace je v podstatě podtlaková kabina, která je vybavena běžeckým pásem. Vlivem  vyvíjeného podtlaku se zásadně zvyšuje prokrvení tělesných partií od pasu dolů. Díky tomu na těchto partiích probíhají s největší intenzitou metabolické procesy odčerpání a spalování tuků při práci svalů. Cvičení při sníženém tlaku simuluje fyzickou zátěž, jako bychom se pohybovali ve vysokohorském prostředí. Navíc, nastavení parametrů chůze umožňuje udržovat organizmus v požadovaném režimu aerobní aktivity. To znamená, že při cvičení ve Vacu BodySpace dochází k přednostnímu pokrytí energetické spotřeby spalováním tuků. Důležité pro celkovou efektivitu je udržet tepovou frekvenci pod hranicí hodnot, pro něž se používá výraz „maximální tepová frekvence“. Zjednodušeně řečeno se jedná o tempo, při kterém se zrychlí dech, ale člověk je ještě schopen mluvit plynule. Pulz se přitom pohybuje přibližně v rozpětí mezi 100­–130 tepů za minutu, to znamená pod hranicí maximální tepové frekvence. Přesněji, ovšem  bez přihlédnutí k individuální výkonnosti, lze naši aerobní tepovou frekvenci určit výpočtem: 0,65 x (220 minus věk). Cvičení na Vacu‑BodySpace trvá 30 min.

 

 

Jak probíhá trénink

Zóny srdeční aktivityTrénink ve Vacu-BodySpace probíhá formou svižné chůze na běžeckém pásu po dobu 30-ti minut, problémové partie se přitom nachází v podtlakové kabině. Programově řízeným podtlakem je krev nasávána do kapilár v podkoží, kde působí jako přepravní médium a odvádí tuk z tukových buněk ke svalům, neboť jedině tam je možno tuk spálit. V průběhu aplikace je monitorována tepová frekvence, aby se jednalo po celou dobu o aerobní cvičení*, kdy je spotřeba energie hrazena z 80 % tuky a pouhých 20 % tvoří cukry (viz. tabulka "Zóny srdeční aktivity").

Podtlakem je aktivován nejenom metabolismus tuků, ale i lymfatický systém, který zajišťuje lepší odvádění metabolických zplodin. Silné prokrvení pokožky a lepší zásobování kyslíkem, vitamíny, minerálními látkami a enzymy pozitivně působí proti pomerančové kůži. Pleť je při pravidelné aplikaci hladší a jemnější.

 

 

KONTRAINDIKACE PRIMARNÍ
• Povrchový nebo hluboký zánět žil na dolních končetinách kdykoli v anamnéze
• Nádorové onemocnění kdykoli v anamnéze
• Trombóza kdykoliv v anamnéze
• Srdeční infarkt a mozková cévní příhoda (mozkový infarkt) kdykoli v anamnéze
• Lymfedém dolních končetin
• Jakákoliv nedostatečnost jaterní, ledvinová a srdeční
• Jakékoliv zánětlivé onemocnění
• Cukrovka


KONTRAINDIKACE SEKUNDÁRNÍ
• Vysoký krevní tlak - dekompenzovaný (je-li kompenzováno léky - je možno)

• Chronická žilní insuficience (nedostatečnost)
1. stupeň - Venektázie (roztažená žíla, metličky) - DOPORUČUJE SE
2. stupeň - Varixy - NEDOPORUČUJE SE, záleží na rozsahu - nutná konzultace s lékařem
3. stupeň - Hyperpigmentace, exematická dermatitida, ZAKÁZÁNO
4. stupeň - Bércové vředy - ZAKÁZÁNO

 

Těhotenství - závažný důvod bránící klientkám využívat výhody cvičení ve Vacu-BodySpace. Během cvičení dochází k silnému prokrvení pánevního dna, které by v krajním případě mohlo vést až k potratu!

 

Před a po

Pohlaví

Stáří

Počet aplikací

Břicho

Boky

Stehna

Celkem

žena

22 let

15 aplikací

-7 cm

-8 cm

-9 cm

-24 cm

muž

34 let

20 aplikací

-12 cm

-5 cm

-16 cm

-33 cm

žena

30 let

20 aplikací

-4 cm

-2 cm

-11 cm

-17 cm

žena

32 let

20 aplikací

-11 cm

-4 cm

-6 cm

-21 cm

žena

44 let

15 aplikací

-6 cm

-5 cm

-6 cm

-17 cm

žena

52 let

20 aplikací

-8 cm

-5 cm

-9 cm

-22 cm

žena

35 let

20 aplikací

-7 cm

-6 cm

-9 cm

-22 cm

muž

37 let

20 aplikací

-8 cm

-4 cm

-7 cm

-19 cm

žena

37 let

20 aplikací

-7 cm

-10 cm

-9 cm

-26 cm